Bìa Đựng Hồ Sơ

Bìa Đựng Hồ Sơ

Bìa đựng hồ sơ là một loại bao bì được sử dụng rất phổ biến trong các doanh nghiệp.
Không chỉ giúp các doanh nghiệp gửi được các tài liệu, giấy tờ cần thiết…
In Bìa hồ sơ bao gồm cả folder, bìa đựng hồ sơ cá nhân, bìa đựng hồ sơ thông tin.
sidebar

Hiển thị tất cả 3 kết quả

TOP