Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Sản Phẩm
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Sản Phẩm nhé! – Bình luận ngay

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Sản Phẩm là điều kiện trong chu kỳ sống của sản phẩm plc (product life cycle). Nó được hình thành từ khi xây dựng phương án, thiết kế, lập kế hoạch, chuẩn bị sản xuất, phân phối và tiêu dùng.

Chất lượng sản phẩm hình thành trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh, hoạt động của một doanh nghiệp.

Hãy cùng In Ấn Trần Gia tìm hiểu những nhân tố nào ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong in ấn nhé.

Có hai nhóm nhân tố chính đó là:

  • Nhóm nhân tố bên trong
  • Nhóm nhân tố bên ngoài

Như chúng ta đã biết có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng chất lượng in ấn. Chính những yếu tố này được xếp vào nhóm nhân tố bên trong. Ngoài ra còn có nhóm nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới chất lượng. Trong hai nhóm, nhân tố bên trong là những cái Doanh Nghiệp có thể điều chỉnh và tác động được.

Tuy nhiên, để điều chỉnh những nhân tố này, đòi hỏi Doanh Nghiệp cần hiểu rõ vai trò và tác động của nó lên tổ chức để từ đó có những phương pháp, hướng điều chỉnh phù hợp hơn.

Nhóm nhân tố bên trong bao gồm:

1) LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

Lực lượng lao động là nhân tố ảnh hưởng có tính quyết định. Được thể hiện ở các mặt:

  • Trình độ chuyên môn và ý thức kỷ luật, tinh thần lao động hợp tác của đội ngũ lao động tác động trực tiếp đến khả năng có thể tự mình sáng tạo ra sản phẩm, kỹ thuật công nghệ với chất lượng ngày càng tốt hơn.
  • Làm chủ công nghệ ngoại nhập để sản xuất sản phẩm với chất lượng mà kỹ thuật công nghệ quy định.
  • Có khả năng ổn định, nâng cao dần chất lượng với chi phí kinh doanh chấp nhận được.
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Sản Phẩm

2) KHẢ NĂNG VỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Kỹ thuật công nghệ quy định giới hạn tối đa của chất lượng sản phẩm. Kỹ thuật công nghệ nào thì sẽ cho chất lượng tương ứng.

Tính đồng bộ của máy móc thiết bị sản xuất ảnh hưởng đến tính ổn định của chất lượng do máy móc thiết bị đó sản xuất ra.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Sản Phẩm

Bạn có thể tham khảo thêm về “Các bước chuẩn bị máy in Offset” để hiểu thêm nhé!

Để các bước chuẩn bị máy in Offset trước khi in cho có hiệu quả, người thợ in phải nắm rõ công việc của mình.

3) NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC NGUYÊN VẬT LIỆU

Nguyên vật liệu là nhân tố trực tiếp cấu thành sản phẩm. Tính chất của nguyên vật liệu quyết định trực tiếp đến tính chất của sản phẩm.

Không phải là từng loại mà là tính đồng bộ về chất lượng của các nguyên vật liệu tham gia vào quá trình sản xuất đều tác động đến tiêu chuẩn chất lượng.

Ngày nay, việc nghiên cứu, phát hiện và chế tạo các nguyên vật liệu mới ở từng doanh nghiệp dẫn đến những thay đổi quan trọng về chất lượng sản phẩm.

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Sản Phẩm

Đối với ngành in thì bạn có thể tham khảo “Các Loại Giấy Trong In Ấn” để biết thêm nhé!

Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh có thể làm vừa lòng người mua. Và không làm mất uy tín của người bán. Quý khách phải “bỏ túi” cho mình một ít kiến thức về các loại giấy trong in ấn.

4) TRÌNH ĐỘ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Đây là nhân tố tác động trực tiếp, liên tục đến chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Dù có đầy đủ các nhân tố trên nhưng nhà quản lý, đặc biệt là quản lý sản xuất không tốt sẽ dẫn đến làm giảm hiệu lực của cả ba nhân tố trên. Làm gián đoạn sản xuất, giảm chất lượng nguyên vật liệu, giảm tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Cũng vì có vai trò như vậy, nên tổ chức tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đã tập hợp. Tổng kết và tiêu chuẩn hoá, định hướng những thành tựu. Kinh nghiệm quản lý chất lượng ở các doanh nghiệp thành bộ ISO 9000.

ISO 9000 là bộ các tiêu chuẩn về chất lượng của thế giới trong thập niên cuối thế kỷ 20. Với tư tưởng nhất quán là chất lượng sản phẩm do chất lượng quản lý quy định.

110913 013356sd 9001

Trong thực tiễn quản trị kinh doanh ở các doanh nghiệp. Nhiều chuyên gia về quản lý chất lượng cho rằng 80% vấn đề về chất lượng do khâu quản lý gây ra.

Vì vậy, để hạn chế các yếu tố đến từ việc quản lý hiện nay. Hầu hết các Doanh Nghiệp đều chú trọng đầu tư cho bộ phận quản lý xưởng sản xuất. Từ việc lên những kế hoạch đào tạo nội bộ. Cũng như kết hợp đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý từ các trung tâm uy tín bên ngoài.

Với bài viết của về “Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Sản Phẩm” bạn đã biết thêm được gì chưa?

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi qua các kênh thông tin:

Chia sẻ:

Bình luận:

Your email address will not be published.

TOP