Khuyến Mãi

Folder (bìa đựng hồ sơ) là công cụ không thể thiếu của mỗi công ty. Nó tạo nên sự chuyên nghiệp trong phong cách làm việc.

Bìa kẹp hồ sơ không chỉ để đựng hồ sơ, giấy tờ. Mà nó còn là bộ nhận diện thương hiệu của công ty. Giúp công ty bạn nổi bật và có sức cạnh tranh hơn so với công ty khác

TOP