Tuyển Dụng

Tư vấn cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ của công ty trên website, fanpage, hotline;
Chốt đơn với khách hàng;
Theo dõi tiến độ đơn hàng và giải đáp thắc mắc của khách hàng;
Chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ của công ty;

TOP