Kiến Thức

Trong nhiều trường hợp, người thợ in sẽ đưa bản in đưa cho một người khác đang đứng giữa các đơn vị in để lên bản. Không có nguyên tắc gì được áp dụng vì tất cả các người thợ in cần phải biết cách sử dụng an toàn trong khi điều khiển nhấp máy để lên bản in.

Ép kim là kỹ thuật sử dụng nhiệt và một lực ép lớp kim loại mỏng lên giấy hoặc da nhằm làm nổi bật logo, biểu tượng, dòng chữ, hoa văn mà mình muốn nhấn mạnh. Mục đích làm cho ấn phẩm được nổi bật hơn, tạo được sự thu hút.

TOP